Lista aktualności Lista aktualności

„Żubr brodacz sędziwy, lasów władca” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Rekordową liczbę 267 prac nadesłano w konkursie Nadleśnictwa Kobiór. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się aż 28 uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z regulaminem konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych.

Wśród nagrodzonych w kategorii uczestników klas 1-4 dwie pierwsze równorzędne nagrody przyznano: Vivianie Lubowieckiej z SP nr 7 w Tychach oraz Martynie Urban z Pszczyńskiego Centrum Kultury. Drugie miejsca zdobyli: Nadia Skinder z SP w Łące oraz Anna Szary z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach, natomiast trzecie: Jakub Białas z SP w Porębie, Alicja Byra z SP nr 4 w Pszczynie i Antonina Duźniak z SP nr 4 w Pszczynie. Wyróżnienia otrzymali: Martyna Przybyła z Pszczyńskiego Centrum Kultury, Zuzanna Zakrajewska z SP w Łące, Oliwia Żurawska z SP nr 1 w Pszczynie, Helena Deka z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Kaja Hybiorz z SP w Wyrach, Marcin Janosz z Zespołu Szkół nr 3 w Pszczynie i Łucja Żur z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

W kategorii klas 5-8 nagrody otrzymali: 1. Emilia Szlakowicz z SP w Łące i Natalia Grygier z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ćwiklicach, 2. Matylda Kloc z SP w Studzienicach i Julia Glajzner z SP w Wyrach, 3. Oliwier Kania z SP w Łące, Martyna Jendrysko z SP nr 7 w Tychach i Laura Paździor z SP nr 6 w Pszczynie. Wyróżnienia przyznano: Zuzannie Czech z SP w Wyrach, Lilianie Stoleckiej z SP nr 7 w Tychach, Paulinie Mitrędze z SP nr 4 w Pszczynie, Karolinie Bieli z SP nr 4 w Pszczynie, Zuzannie Grucka z SP w Łące, Karolinie Goc z SP w Łące oraz Emilii Anszczak z SP nr 6 w Pszczynie.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy ich na uroczyste uhonorowanie podczas Dnia Żubra, które się odbędzie w najbliższą sobotę 11 czerwca w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Wręczenie nagród przewidujemy o 15.00.

Przyznając nagrody i wyróżnienia jury naprawdę miało bardzo trudne zadanie. Nadesłano rekordową liczbę 267 prac plastycznych wykonanych wieloma technikami.

- Prace konkursowe prezentowały wysoki poziom artystyczny, były różnorodne pod względem prezentowanych technik oraz niekonwencjonalne w zastosowanej kompozycji – oceniła Anna Haka-Otręba, plastyczka zasiadająca w jury konkursu. - Wizerunek żubra został ukazany w nieszablonowym wydaniu poprzez zastosowanie niepowtarzalnej kreski, kolorystyki, plamy barwnej oraz światłocienia. Oryginalne podejście do tematu oraz pomysłowość uczestników konkursu postawiło przed jury niełatwe zadanie. Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: zgodnością z tematem konkursu, samodzielnością wykonania pracy, pomysłowością autora, wybraną techniką, oryginalnością wizerunku oraz walorami estetycznymi.

Prezentowanymi technikami były m. in: pastele olejne, malarstwo akrylowe, plakatowe, gwasze, tempery, kalkografia, monotypia, rysunek ołówkiem, węglem, kredkami oraz flamastrami.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za przygotowanie prac, nauczycielom, rodzicom i opiekunom za wsparcie podopiecznych w tworzeniu ich własnych dzieł sztuki.

Fot. J. Derek