Lista aktualności Lista aktualności

ASF wciąż groźny

Nowe ogniska ASF potwierdzono pod koniec stycznia w województwie opolskim, a to oznacza, że większość obszaru zachodniej części województwa jest już zagrożona tym groźnym wirusem, który dotyka dziki i trzodę chlewną.

Opolska inspekcja weterynaryjna poinformowała, że kilka gmin, w tym miasto Opole, zostało objętych ograniczeniami i znalazło się w strefie niebieskiej oraz różowej. Odstrzał dzików w obwodach kół łowieckich w tych gminach będzie możliwy jedynie w przypadku posiadania, zatwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii w Opolu, punktów przetrzymywania tusz.

Potwierdzono także ogniska w województwach: dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. W Polsce walka z tą groźną chorobą trwa od 2014 r., a mimo to wirus ciągle się rozprzestrzenia. Odstrzał dzików to jeden z elementów ochrony przed ASF. Od kilku lat myśliwym w odstrzale dzików pomagają nowe przepisy w Prawie łowieckim, dopuszczające korzystanie z noktowizorów i termowizji, gdyż trudno strzelać w warunkach nocnych. Rolnicy skupili się na działaniach profilaktycznych.

Na terenie Nadleśnictwa Kobiór stany populacji dzików w ciągu ostatnich latach uległy wyraźnemu zmniejszeniu. W lutym przewidziana będzie coroczna inwentaryzacja zwierzyny w lasach tego Nadleśnictwa.

Afrykański pomór świń (ASF - African Swine Fever) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. ASF nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych, należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas), nie należy spuszczać psów ze smyczy. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika? Jeżeli to możliwe należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok, a fakt ten należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii uruchomił aplikację Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD) służącą przekazywaniu informacji o padłych i odstrzelonych dzikach - https://www.wetgiw.gov.pl/zipod.  Zgłaszający może w ten sposób przesłać wiele informacje na temat znalezionego dzika m.in. jego lokalizacji. Musi także wysłać zdjęcie.

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się choroby. Przez 72 godziny nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Wirus afrykańskiego pomoru świń odznacza się ogromną odpornością na działanie czynników środowiskowych, wysychanie, gnicie, temperaturę, zmiany ph. Do tej pory uważało się, że mrozy hamują rozwój choroby, jednak ostatnie przypadki mogą zweryfikować ten pogląd.

Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do ASF w Unii Europejskiej na 24 stycznia 2022 r. w Polsce nie wyglądała optymistycznie. Co prawda nie zanotowano ani jednego ogniska u świń (w Rumunii 27, na Słowacji 1, w Niemczech 0), ale odkryto aż 103 ogniska wśród dzików, co jest najwyższą daną w UE (Niemcy 93, Słowacja 62, Rumunia 80).

Ograniczenie populacji dzików oraz poprawa bioasekuracji gospodarstw to tegoroczne priorytety programu zwalczania ASF przygotowane przez Głównego Lekarza Weterynarii.  „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” jest kontynuacją dotychczasowych działań, ale są też nowości. Zwiększono kwotę przewidzianą za zgłoszenie znalezienia padłego dzika na obszarze wolnym od tej choroby (do 200 zł brutto), co ma podnieść motywację do szukania i zgłaszania znalezionych zwłok padłych dzików. Tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego będą poddawane utylizacji, co docelowo ma skutkować zmianą proporcji liczby wykonywanych odstrzałów sanitarnych na rzecz zwiększenia liczby polowań prowadzonych w ramach corocznych planów łowieckich. Na realizację programu zwalczanie ASF w budżecie państwa przewidziano kwotę 183 mln zł, w tym nieco ponad 16,5 mln zł z funduszy europejskich.

Aktualne informacje na temat ASF w Polsce, mapa ognisk i przypadków choroby oraz filmy instruktażowe znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin oraz Lasów Państwowych: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/afrykanski-pomor-swin-u-dzikow