Lista aktualności Lista aktualności

JESIENNA KONTROLA WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW SOSNY

Nadleśnictwo Kobiór w listopadzie, jak co roku, wykonuje jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne.

Kontroluje się zagrożenie ze strony takich gatunków, jak:

osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis (Mats.) - (zimuje larwa bez oprzędu) strzygonia choinówka Panolis flammea (Den. et Schiff.), poproch cetyniak Bupalus piniarius (L.), siwiotek borowiec (zawisak) - Hyloicus pinastri (L.) - (gatunki te zimują w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

barczatka sosnówka Dendrolimus pini (L.) - (zimuje gąsienica),

oraz gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)  - (zimują larwy w oprzędach kokonach).

 

Na podstawie  § 35,  § 36 Instrukcji Ochrony Lasu jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat, na polecenie nadleśniczego.

2. Liczbę PK w nadleśnictwie ustala się dla powyższych drzewostanów według następujących kryteriów:

a) w obszarach ognisk gradacyjnych jedna PK na każde 50 ha,

b) w obszarach położonych poza ogniskami gradacyjnymi jedna PK na każde 200 ha.

Żywe okazy szkodliwych owadów (gatunki chronione nie podlegają zbieraniu) zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej umieszcza się w tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami  dostarczane są do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu - wraz w wypełnionym formularzem nr 11 przekazuje do  Zespołu Ochrony Lasu w Opolu.