Lista aktualności Lista aktualności

Kluczowy element systemu przeciwpożarowego lasów

 

 

Aby system zadziałał sprawnie, ważne jest by wszystkie jego elementy pracowały bez zarzutu. O skuteczności akcji gaśniczej, gdy płonie las, decydująca jest składowa systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych: dostrzegalnie przeciwpożarowe.

 

W Nadleśnictwie Kobiór funkcjonują trzy wieże obserwacyjne, które obejmują zasięgiem cały obszar lasów wchodzących w skład Nadleśnictwa.
Dwie z nich, to już budowle o wysokim standardzie. Na miejscu trzeciej o konstrukcji metalowej postanowiono wybudować betonową – dopasowaną do całego systemu.

W lipcu br. ruszyła budowa nowej dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Zgoń.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plac budowy przekazano wykonawcy 6 lipca br. Właśnie zakończono prace przygotowawcze oraz wykonano zbrojenie fundamentów i trzonu fundamentowego. Aktualnie  wykonywane jest betonowanie fundamentów i trzonu wieży,
od poniedziałku zacznie się ślizganie trzonu.

Wieża będzie mieć 38,5 m wysokości. Średnica zewnętrzna wyniesie 2,8 m.
Na szczycie  zaprojektowana jest galeria widokowa  i kabina obserwatora. Termin zakończenia budowy przewidziano na początek października br.

 

 

Więcej informacji na temat projektu w zakładce: Fundusze Europejskie 

 

Anna Tarkowska