Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana organizacji pracy Nadleśnictwa Kobiór

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Nadleśnictwo Kobiór informuje, że odwołuje wszelkie spotkania i zajęcia edukacyjne, a także inne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz.

Do odwołania zawieszana jest działalność:
1. Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach ul. Żubrów 151
2. Gajówki Osowiec – Piasek, Osowiec 2
3. Miejsc postoju pojazdów z wyznaczonym miejscem do palenia ognia:
- Leśnictwo Radostowice oddz. 222d
- Leśnictwo Studzienice oddz. 42h
- Leśnictwo Międzyrzecze oddz. 87b

Jednocześnie wprowadza się zmianę w organizacji pracy biura Nadleśnictwa Kobiór. Począwszy od dnia 16 marca 2020r. interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń GIS.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór

Marian Pigan