Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo „Przyjacielem Szkoły”

Nadleśnictwo Kobiór zostało uhonorowane przyznawanym od ośmiu lat honorowym tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Statuetkę wraz z dyplomem wręczono podczas szkolnych jasełek 21 grudnia 2017 roku

Okoliczności były szczególne. W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Studzienicach gościły całe rodziny uczniów, którzy pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali wzruszające przedstawienie. Atmosfera świąt i chwila zadumy zagościły w sercach wszystkich zgromadzonych.
Podczas tej podniosłej uroczystości reprezentant Nadleśnictwa Kobiór odebrał przyznany przez Kapitułę zaszczytny tytuł „Przyjaciela Szkoły”. W skład Kapituły wchodzi dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Tytuł przyznawany jest co roku osobom fizycznym, instytucjom i firmom „za systematyczną i bezinteresowną pracę na rzecz szkoły oraz wsparcie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym”. W gronie dotychczas nagrodzonych znajdują się m.in. Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Studzienicach.

Trwająca od wielu lat współpraca Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach z Zespołem Szkolno  -Przedszkolnym w Studzienicach to nie tylko wizyty uczniów w rezerwacie „Żubrowisko”. To także pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Przyrodniczego czy spotkania z nauczycielami w ramach wymiany z programu Erasmus+.
Spiritus movens wspólnych działań nadleśnictwa i szkoły jest dr Halina Nocoń - dyrektor ZSP w Studzienicach.

Dla Nadleśnictwa Kobiór te przedsięwzięcia mają ogromne znaczenie, ponieważ pozwalają na identyfikację Lasów Państwowych z lokalną społecznością a tym samym wzbudzają poczucie wspólnej odpowiedzialności za ogromne dobro jakim są okoliczne lasy.