Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W dniu 01.02.2018 roku na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach odbyło się spotkanie poświęcone tematyce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Spotkanie poprowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór  Mirosław Niebrzydowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa, powiatowe służby weterynaryjne w tym  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie oraz lekarz weterynarii sprawujący opiekę weterynaryjną w rezerwacie Żubrowisko.
W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się ASF na terenie województwa śląskiego, zagrożeniami z tym związanymi oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. W dalszej części spotkania omówiono stan zdrowotny żubrów bytujących na terenie rezerwatu Żubrowisko oraz przeanalizowano działania profilaktyczne prowadzone w rezerwacie.