Lista aktualności Lista aktualności

Stop wypalaniu traw

Około 13 hektarów łąk i nieużytków oraz zadrzewień spaliło się w Bojszowach-Jedlinie w wyniku celowego podpalenia. Na szczęście pożar został ugaszony i ogień nie doszedł do ściany lasu, choć objął już kilka drzew. W akcji wzięło udział 14 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do gaszenia użyto dromadera, który wykonał 3 zrzuty wody.

Początek wiosny to niestety zgubna tradycja wypalania łąk. Suche i słoneczne dni sprzyjają temu procederowi. Wciąż w świadomości niektórych osób pokutuje przekonanie, że na terenach rolniczych wypalanie traw powoduje użyźnianie gleby. Niektórzy w ten sposób nawet „oczyszczają” łąki, zamiast je kosić. Tymczasem prowadzi to do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład roślin oraz asymilacja azotu z powietrza. Poza tym do atmosfery przedostają się trujące związki chemiczne.

Od początku roku na terenie działania Państwowej Straży Pożarnej w Tychach do 18 marca zanotowano już 27 takich pożarów. Największy był w Bojszowach, gdzie do gaszenia użyto samolotu. Z kolei w powiecie pszczyńskim od 1 marca strażacy interweniowali kilkanaście razy. Paliły się łąki m.in. w Woli, Goczałkowicach, Brzeźcach, Suszcu i Kobielicach. Mikołowscy strażacy od początku marca 15 razy gasili płonące łąki i nieużytki – najczęściej drobne powierzchnie.

Od 1 stycznia do 14 marca 2022 roku w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 707 pożarów traw i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni prawie 200 ha. Najwięcej pożarów gaszono w powiecie częstochowskim i mieście Częstochowa, powiecie będzińskim oraz Sosnowcu. W pożarach 2 osoby zostały poszkodowane.

Warto pamiętać, że wypalanie traw jest niedozwolone – podlega karze grzywny lub aresztu w myśl Ustawy o ochronie przyrody. Z kolei Ustawa o lasach mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię  „Stop pożarom traw”, która ma na celu podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem traw i nieużytków rolnych.

Szczegóły - https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice/stop-pozarom-traw