Lista aktualności Lista aktualności

Żubry z Jankowic wyjechały do Hiszpanii

W dniu 4 grudnia 2017 roku 3 żubry – jedno, dwu i trzyletnia krowa z hodowli w rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór wyjechały do Hiszpanii.

Przygotowania do transportu trwały kilka tygodni. Najpierw dokonano wyboru odpowiednich osobników, które następnie poddano stosownym badaniom w szczególności pod kątem nosicielstwa prątka gruźlicy bydlęcej. Warunkiem wyjazdu zwierząt było potwierdzenie ich dobrego stanu zdrowotnego.

Oprócz naszych żubrów do Hiszpanii wyjechały również żubry z Nadleśnictwa Niepołomice oraz Parku Pszczyńskiego, łącznie 8 osobników.

Polskie żubry zostaną umieszczone w dwóch zagrodach zlokalizowanych w prowincji Valencia  gdzie wezmą udział w tworzeniu nowej hodowli oraz Castilla Leon gdzie dołączą do istniejącego stada.

Przekazanie żubrów do Hiszpanii odbywa się w ramach realizacji projektu ”Kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe” którego jednym z głównych celów jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra.

Opiekę merytoryczną nad hodowlą w Hiszpanii sprawuje European Bison Conservation Center of Spain biorący udział w programie ochrony gatunku  realizowanym na terenie Europy.