Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenna kampania odnowieniowa

Do wspólnego sadzenia lasu leśnicy z Nadleśnictwa Kobiór zaprosili uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze, którzy 11 kwietnia br. włączyli się w ogólnopolską kampanię „1000 drzew na minutę”.

Odnowienie lasu poprzedza produkcja i przygotowanie sadzonek. By prześledzić wszystkie fazy tego procesu uczniowie klas piątych wraz z opiekunami najpierw odwiedzili Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka, gdzie zobaczyli m.in.  nowoczesną linię siewu, namioty foliowe oraz pola zraszania, które służą do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

- Nasza szkółka jest w stanie wyprodukować rocznie ok. 2 mln sadzonek. Produkujemy głównie takie gatunki jak: sosna, świerk, buk, dąb oraz  służące zwiększaniu różnorodności biologicznej w lesie jak grusza czy jabłoń – mówił podleśniczy Bartłomiej Ryt.

Następnie doskonale przygotowana merytorycznie grupa udała się do leśnictwa Mościcka, gdzie czekała już wyznaczona pod odnowienie powierzchnia. Pod okiem leśniczego Sławomira Świerczka posadzili sadzonki buku.

- Zanim posadzimy drzewa trzeba odpowiednio przygotować glebę w zależności od warunków wilgotnościowych oraz gatunków, które będą sadzone. Samo sadzenie także wymaga wiedzy i umiejętności. Jeżeli korzenie zostaną podwinięte - w przypadku sadzonki z gruntu  - albo pozostanie przestrzeń pomiędzy bryłką korzeniową a glebą to drzewo nie wyrośnie – mówił leśniczy. Czeka nas dużo pracy. Tylko w tym roku na terenie Nadleśnictwa Kobiór do odnowienia przeznaczonych jest 200 ha powierzchni– dodał.

Okres sadzenia dla leśników to czas wytężonej pracy. Co roku w Lasach Państwowych sadzone jest 500 mln drzew co po przeliczeniu daje 1000 drzew na minutę.

W tej liczbie znajdują się także i te posadzone przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze.