Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie przetargu - Termomodernizacja wraz z remontem budynku leśniczówki Świerczyniec

Ogłoszenie przetargu - Termomodernizacja wraz z remontem budynku leśniczówki Świerczyniec

Piasek, dn.6.08.2021r

S.270.7.2021


Nadleśnictwo  Kobiór ogłasza przetarg  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji:

„Termomodernizacja wraz z remontem budynku leśniczówki Świerczyniec”

Ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00138999/01 z 6.8.2021r

Treść ogłoszenia, SWZ, dokumentacja techniczna – do pobrania na platformie przetargowej:

Nr ID postępowania  -13840

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13840/summary

Postępowania przetargowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę przetargową Josephine  https://josephine.proebiz.com/pl.