Asset Publisher Asset Publisher

Dwa jankowickie żubry już w Hiszpanii

8 żubrów z Polski, w tym 2 z rezerwatu „Żubrowisko” w Jankowicach, trafiło do dalszej hodowli na terenie Hiszpanii.

Żubry – 5 krów i 3 byki – wyjechały z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Nadleśnictwa Niepołomice, warszawskiego ZOO oraz Nadleśnictwa Kobiór. Przed transportem wszystkie osobniki zostały poddane badaniom weterynaryjnym. Nakarmione i napojone zwierzęta zostały przewiezione tirem przez Niemcy i Francję do Hiszpanii. Każde zwierzę podróż odbyło w osobnej drewnianej skrzyni. Ten sposób przewozu jest stosowany od początku restytucji żubrów w Polsce. Na kilku etapach podróży żubry były karmione i pojone.

Jankowickie żubry - dwa byki urodzone w 2017 r. i 2018 r. - trafiły do dalszej hodowli w Finca La Serreta, oddalonej od Pszczyny ponad 2600 km, w prowincji Segovia, w środkowej części kraju, dla pozostałych nowym miejscem bytowania jest Estacion del Espinar, również w Segovii. Nowa zagroda w Finca La Serreta o powierzchni ponad 100 ha położona w terenie wyżynnym jest pod opieką European Bison Conservation Center in Spain, które wspiera rozwój półwolnych hodowli żubra w Hiszpanii. Centrum Ochrony Żubrów to europejska sieć zrzeszająca hodowców żubrów z wielu krajów Europy.

Żubry trafiły do hiszpańskich zagród hodowlanych w ramach zadania „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” zawartego w projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.

Fot. arch. Nadleśnictwo Kobiór