Asset Publisher Asset Publisher

III etap konsultacji PROW 2014-2020

Rozpoczęto III etap konsultacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowego procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.
W 2014 r. nabór nowych wniosków na „zalesienia" przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013.