Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne żubry z Jankowic wyjechały do Hiszpanii!

3 listopada w godzinach wieczornych z Jankowic wyjechały specjalnym transportem kolejne żubry do Hiszpanii. To drugi wyjazd żubrów na Półwysep Iberyjski w tym roku. Grupa zwierząt licząca 9 osobników pochodziła z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (1 samiec) , Zagrody w Pszczynie-Parku (2 samce) i rezerwatu „Żubrowisko” w Nadleśnictwie Kobiór (6 samic).

Przygotowania do dalekiej podróży trwały kilka tygodni. Najpierw dokonano wyboru  osobników, które następnie poddano stosownym badaniom weterynaryjnym. Z  „Żubrowiska” w Jankowicach wyjechały samice w wieku od 1 do 8 lat.
Załadunek i transport tak dużych zwierząt jak żubry zawsze jest sporym przedsięwzięciem. I tym razem odławianie żubrów i załadunek do skrzyń transportowych  przebiegł sprawnie, żubry zostały na drogę nakarmione i napojone.

Na miejsce do miejscowości Carretera del Santuario żubry dotrą w godzinach wieczornych 5 listopada. Tam dołączą do żubrów, które z Jankowic przyjechały w październiku. W „nowym domu” w Andaluzji żubry będą miały  do dyspozycji  powierzchnię około 1000 ha, gdzie żyją m.in. rysie iberyjskie, sępy i orły, a obszar znajduje się pod ochroną.

Przekazanie żubrów do Hiszpanii odbywa się w ramach realizacji projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, którego jednym z głównych celów jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra.

Opiekę merytoryczną nad hodowlą w Hiszpanii sprawuje European Bison Conservation Center of Spain, który bierze udział w programie ochrony gatunku realizowanym na terenie Europy.