Asset Publisher Asset Publisher

OGÓLNOPOLSKA AKCJA INWENTARYZACJI DZIKÓW

W dniach 17-23 października 2016 roku w nadleśnictwach RDLP Katowice przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dzików.

Na terenie nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w ramach ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji dzików, zostanie przeprowadzone „liczenie tyralierą" występujących tu gatunków zwierzyny grubej oraz niektórych gatunków zwierząt chronionych. Głównym celem przedsięwzięcia jest oszacowanie liczebności dzików na terenach obwodów łowieckich w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Liczenie odbywać się będzie w dniach 17-23 października br. na minimum 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz dodatkowo na wybranych fragmentach wielkopowierzchniowych upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez dziki o tej porze roku.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki, przy współpracy z przedstawicielami Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich, organizacji pozarządowych a także jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chętnych do udziału w inwentaryzacji prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Długajczyk (nr tel. 606 431 275), która jest koordynatorem ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika z ramienia Nadleśnictwa Kobiór. Do niej też prosimy kierować wszelkie zapytania odnośnie tematyki dotyczącej ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika.