Asset Publisher Asset Publisher

Polskie lasy zachwycają!

Szczyt klimatyczny COP24 odbywający się w Katowicach to nie tylko obrady, seminaria i posiedzenia. To także doskonała okazja do pokazania polskich lasów oraz przybliżenia pracy leśników na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej i ochrony klimatu.

W ramach działań towarzyszących COP24, 6 grudnia br. Nadleśnictwa Katowice i Kobiór gościły uczestników szczytu reprezentujących m.in. Egipt, Singapur, USA, Japonię, Peru.
Dziewiątego grudnia w wyjeździe studyjnym wzięło udział ponad 30 dziennikarzy z całego świata, akredytowanych przy COP24 oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Goście z zainteresowaniem oglądali lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski, które zdegradowane w  XX wieku przez zanieczyszczenia środowiska oraz szkody górnicze, dzięki pracy leśników, stały się wzorcowym przykładem godzenia funkcji ochronnych, społecznych i gospodarczych.
Uczestnicy wycieczki obejrzeli m.in. ścieżkę dydaktyczną w leśnictwie Muchowiec, dostrzegalnię przeciwpożarową położoną na Wzgórzu Wandy - najwyższym wzniesieniu Katowic tuż obok rezerwatu przyrody Las Murckowski, zrekultywowane szkody górnicze oraz malownicze fragmenty przebudowanych drzewostanów.
Na pytania dotyczące kondycji zdrowotnej lasów na Śląsku oraz czy zmiany klimatu są bezpośrednio widoczne w lasach odpowiadali Stanisław Jeziorański Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Grzegorz Skurczak zastępca Nadleśniczego oraz Bolesław Bobrzyk Inżynier Nadzoru.
Punktem kulminacyjnym była wizyta w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, gdzie o szczególnej roli tutejszej hodowli w restytucji żubrów na świecie opowiedzieli gospodarze Nadleśnictwa Kobiór Marian Pigan – Nadleśniczy oraz jego zastępca Zbigniew Ryś. Otwarty w 2006 roku Ośrodek Edukacji wraz z zagrodą pokazową pełnią funkcję edukacyjną, o której zakres, stosowane metody oraz finansowanie pytali przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych z Argentyny. Żywo dyskutowany problem to możliwości godzenia gospodarki leśnej z ochroną przyrody a co za tym idzie wielofunkcyjny model gospodarki leśnej oraz system finansowania PGL LP.
Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po rezerwacie „Żubrowisko” gości oprowadził lekarz weterynarii Mieczysław Hławiczka. Tu padały pytania o stan i kondycję zdrowotną żubrów, największe zagrożenia, oraz perspektyw prowadzenia hodowli.
Zacne grono gości z całego świata wysłuchało także Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Echo Pszczyny, a to okazja do promowania muzyki myśliwskiej, jakże głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji łowieckiej.

Początki hodowli w lasach pszczyńskich sięgają roku 1865. Wtedy to książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg dokonał zamiany z carem Aleksandrem II, 20 jeleni z lasów pszczyńskich na 4  żubry z Puszczy Białowieskiej.
25 marca 1945 roku teren dzisiejszego rezerwatu wraz z żyjącym tu stadem żubrów przeszedł w zarząd Nadleśnictwa Państwowego Pszczyna, Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Śląsk w Bytomiu. W 1948 roku z inicjatywy leśników rozpoczęła się budowa  rezerwatu o powierzchni 700 hektarów. Na tym terenie żubry przebywają do czasów obecnych. Hodowla jest doskonałym przykładem jak działa
Polski model wielofunkcyjnego leśnictwa, który zapewnia ochronę różnorodności biologicznej i zachowanie zagrożonego gatunku Bison bonasus dla świata i przyszłych pokoleń.

Król puszczy - żubr europejski jest gatunkiem tak starym jak nosorożce i mamuty, jego najstarsze szczątki pochodzą sprzed około półtora miliona lat. Jest jednym z najwcześniej namalowanych zwierząt, jego podobizny zdobią m.in.   jaskinie francuskiego Lascaux (datowanie około 15 000 p.n.e.). Ten ważący średnio 400 - 700 kg roślinożerca, zjada dziennie około 60 kg pożywienia. Smakuje mu prawie wszystko od traw, pędów i grzybów po gałązki i liście. To powoduje, że jego obecność wywiera ogromną presję na ekosystem leśny.

Więcej o żubrach na stronie Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe: http://wisent.org/

Zdjęcia M. Kłos ( CILP ) i D. Leńczuk ( Nadleśnictwo Katowice )