Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK I SADZONEK

Obniżka ceny opału!
Zapraszamy do zakupu drewna opałowego pozyskanego w roku 2019 po obniżonych cenach. Szczegóły w Materiałach do pobrania:  "Obniżka cen drewna opałowego z 2019 roku".

 

Nadleśnictwo Kobiór sprzedaje rocznie około 100 tyś. m3 drewna, z czego ok. 17 tyś. m3 przeznaczonych jest do sprzedaży detalicznej, głównie jako drewno opałowe na zaspokojenie potrzeb miejscowej ludności. Aktualny cennik sprzedaży detalicznej znajdziecie Państwo w MATERIAŁACH DO POBRANIA poniżej.
Drewno można zakupić u dowolnego leśniczego. Wykaz leśnictw wraz z adresami i numerami telefonów znajduje się w zakładce Kontakt.

Nadleśnictwo Kobiór w 2017 roku wznawiło sprzedaż sadzonek drzew leśnych dla odbiorców indywidualnych. W 2020 roku sadzonki można zakupić w Gospodarstwie Szkółkarskim Królówka zlokalizowanym w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Batorego 26 w terminie od 15 kwietnia do 25 maja.

Corocznie w okresie przedświątecznym prowadzona jest sprzedaż choinek. Wtedy też na stronie Nadleśnictwa zamieszczane są informacje na temat aktualnego cennika i punktów sprzedaży choinek.

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z art. 106 b ust. 5 ustawy o vat w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko na podstawie paragonu, na którym znajduje się NIP nabywcy. O zamiarze nabycia faktury należy poinformować przed dokonaniem zakupu.