Asset Publisher Asset Publisher

Szacowanie szkód łowieckich

Zgłaszanie szkód łowieckich od 1 kwietnia 2018

Nadleśnictwo Kobiór informuje, iż od dnia 01.04.2018r. wniosek o szacowanie szkód, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody ( art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2018r. poz. 651).