Asset Publisher Asset Publisher

Szkody od wiatru

Huraganowe wiatry przechodzące 17 czerwca i 25-26 czerwca 2016 roku wyrządziły dotkliwe szkody w drzewostanach.

Na terenie Nadleśnictwa Kobiór porywisty wiatr wywrócił, złamał bądź pochylił tysiące drzew o łącznej masie ok. 5500 m3.
   W ostatnich dniach trwała inwentaryzacja szkód oraz równolegle rozpoczęto uprzątanie połamanych i przewróconych drzew. Na terenie wszystkich leśnictw rozpoczęliśmy również usuwanie drzew pochylonych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników lasu. W pierwszej kolejności uprzątane są drzewa zagrażające bezpieczeństwu wzdłuż dróg publicznych i szlaków komunikacyjnych oraz turystycznych.
   Z uwagi na rozproszony charakter uszkodzeń drzewostanów nie podjęliśmy decyzji o wprowadzeniu czasowego zakazu wstępu do lasu. Niemniej jednak apelujemy o rozwagę i dużą ostrożność podczas przebywania w lesie, wiele drzew ma bowiem ,,naderwany'' system korzeniowy, a część drzew i konarów wisi na sąsiednich drzewach grożąc obaleniem przy podmuchach wiatru.