Asset Publisher Asset Publisher

Ustalmy historię pamiątkowego kamienia

W lesie Żwakowskim, przy Źrodełku, spoczywa podstawa kamiennego obelisku upamiętniającego polowanie Jan Henryka XI, Księcia Pszczyńskiego datowanego na 1906r.

Druga jego część, przeniesiona została w 1964r do Kobióra i przez 57 lat upamiętniała opór leśników przed napaścią wojsk hitlerowskich w 1939r.

Jakie były okoliczności obu zdarzeń? Co się wtedy działo?  Kto w nich uczestniczył?
Czy są świadkowie a może i  zdjęcia z tych dni…

Nadleśnictwo Kobiór zwraca się do wszystkich mogących  pomóc w ustaleniu faktów i okoliczności tych zdarzeń, zaprasza do współpracy i podzielenia się wiedzą.

Nadleśnictwo pragnie odrestaurować obie części kamienia i opisać ich historię zamieszczając stosowne tablice informacyjne.

Ustalmy fakty, upamiętnijmy historię w miejscach jej powstawania!
 
Wszelkie informacje prosimy kierować na adres kobior@katowice.lasy.gov.pl lub telefonicznie 032-218-81-81