Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Resources to get


CERTYFIKACJA

CERTYFIKAT FSC®

Certyfikat potwierdza, że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Więcej informacji o certyfikacie FSC® i prowadzonym monitoringu stanu lasu na stronie RDLP Katowice - Kliknij tutaj. Informacja o monitoringu stanu lasu w RDLP Katowice w latach 2015, 2016, 2017.2018, 2019


 

 

Resources to get