Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie przetargu - Remont odłowni w Rezerwacie Żubrowisko

Ogłoszenie przetargu - Remont odłowni w Rezerwacie Żubrowisko

Piasek, dn.27.07.2021r

S.270.5.2021


Nadleśnictwo  Kobiór ogłasza przetarg  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji:

„Remont odłowni w Rezerwacie Żubrowisko”

Ogłoszenie BZP nr 2021/BZP00127810/01 z 27.07.2021r

Treść ogłoszenia, SWZ, dokumentacja techniczna – do pobrania na platformie przetargowej:

Nr ID postępowania  -13644

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13644/summary

Postępowania przetargowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę przetargową Josephine  https://josephine.proebiz.com/pl.