Wydawca treści Wydawca treści

Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Wytyczne obowiązują od dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Wytyczne do pobrania poniżej: