Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłoszenie przetargu - termomodernizacja II tura

Ogłoszenie przetargu - termomodernizacja II tura

Piasek, 5.07.2021

Zn.spr. S.270.6.2021

Nadleśnictwo Kobiór ogłasza przetarg w trybie ustawy pzp – tryb podstawowy z możliwością negocjacji na :

„Termomodernizację wraz z remontem budynków leśniczówek Mościska i Świerczyniec II tura”

Ogłoszenie BZP: 2021/BZP 00103735/01

Zadanie podzielone jest na 2 części:

Część nr 1 – Termomodernizacja wraz z remontem leśniczówki Mościska – Mościska ul. B. Chrobrego 87

Cześć nr 2 - Termomodernizacja wraz z remontem leśniczówki Świerczyniec-  Świerczyniec ul. Barwna 53

Termin realizacji – 5 miesięcy od podpisania umowy

Termin składania ofert – 21.07.2021 godz. 10,00

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie przez platformę Josephine:

https://josephine.proebiz.com/pl/

 

Treść ogłoszenia, SWZ, dokumentacja techniczna- w materiałach do pobrania