Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wewnętrzny - podleśniczy

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOBIÓR

W SPRAWIE NABORU

NA  STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

(nabór wewnętrzny)

Ogłoszenie wraz załącznikami znajduje się w "Materiałach do pobrania".

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego” w terminie ostatecznym do dnia 27 czerwca 2022 roku osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kobiór, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne dostarczone/przesłane do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jako ostateczny, nie będą podlegały procedurze naboru