Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 17

Piasek, dn.03.06.2022r

Nadleśnictwo Kobiór ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 17.
Opis nieruchomości - nieruchomość obejmuje  działkę ewidencyjną o  numerze 1371/219, o powierzchni  646m², zabudowaną budynkiem gospodarczym (garażami)  o powierzchni zabudowy 221m2.  

Cena wywoławcza nieruchomości 93 450,00zł

Wadium -10 000zł

Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej należy składać w terminie do dnia 07.07.2022r. godz. 10:30 w sekretariacie Nadleśnictwa Kobiór

Szczegóły ogłoszenia wraz z  opisem nieruchomości  i warunkami przystąpienia do przetargu – do pobrania w załączniku.