Asset Publisher Asset Publisher

Baba Jaga zaprasza

W rezerwacie „Babczyna Dolina” otwarto ścieżkę przyrodniczą „Dolina Baby Jagi”. Teraz lepiej możemy poznać ten niezwykle cenny zakątek Nadleśnictwa Kobiór, który obfituje w rzadkie gatunki mszaków rosnące wzdłuż meandrującego tutaj Korzeńca Południowego.

Ścieżka biegnie wzdłuż drogi leśnej przy granicy rezerwatu. Trasę wyznacza 7 tablic edukacyjnych: 1. Rezerwat przyrody „Babczyna Dolina”, 2. Martwe drewno i jego rola - drugie życie drzewa, 3. Torfowisko - dlaczego tak mokro? 4. Poznajemy las łęgowy, 5. Oddziały leśne - podział powierzchniowy lasu, 6. Płazi raj, 7. Meandry, starorzecza Korzeńca- zawiłości wodnej drogi.

Na barwnych tablicach zaprezentowane są informacje i zdjęcia związane z charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, jakie możemy spotkać na terenie rezerwatu, zarówno te związane ze światem roślin, jak i zwierząt. Na ścieżce poznamy bioróżnorodność przyrody oraz charakterystykę ekosystemu wodnego. Będzie więc to doskonałe miejsce do zorganizowania zajęć edukacyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków własnych Nadleśnictwa Kobiór. Partnerem Nadleśnictwa Kobiór po stronie czeskiej jest miasto Frydlant nad Ostravici. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy polsko-czeskiej oraz polepszenie warunków ruchu turystycznego w terenie przygranicznym.

W otwarciu ścieżki wzięli udział m.in. leśnicy, samorządowcy, przyrodnicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobiórze.

Warto również zaznaczyć, że słowo „babczyna” w nazwie rezerwatu pochodzi od słowa „babka”, a miejscowa wieść niesie, że kiedyś w tym rejonie, daleko za wsią Kobiór, ktoś taki zamieszkiwał w głębokim lesie. Czy była to Baba Jaga? Niewykluczone…