Asset Publisher Asset Publisher

Dzień Leśnika w Katowicach i Nadleśnictwie Kobiór

Święto Leśników wszystkich jednostek katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych było obchodzone 15 lipca w Katowicach oraz na terenie Nadleśnictwa Kobiór.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia hołdu powstańcom śląskim - w setną rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski - pod Pomnikiem Powstańców Śląskich oraz mszy świętej w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Po raz drugi obchodzono Dzień Leśnika, a lipcowa data nie jest przypadkowa. 12 lipca w kościele katolickim wspomina się św. Jana Gwalberta, patrona leśników i wszystkich ludzi lasu.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka na terenie Nadleśnictwa Kobiór, gdzie głównym punktem Święta było ślubowanie pracowników wstępujących w szeregi Służby Leśnej Lasów Państwowych oraz wręczenie awansów zawodowych.

Święto rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru RDLP w Katowicach przez Grupę Reprezentacyjną Służby Leśnej. Podczas apelu odczytano list Józefa Kubicy, p.o. dyrektora generalnego LP, w którym podziękował wszystkim leśnikom "za codzienną pracę pełną poświęcenia, za rzetelne wykonywanie zadań, do których zostali powołani, za to, że przynoszą chlubę mundurowi leśnika".

Damian Sieber, p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach, powitał zaproszonych gości, m.in. władze kościelne, delegacje służb mundurowych, Polskiego Związku Łowieckiego, związków zawodowych w LP, przedstawicieli regionalnych dyrekcji LP, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych RDLP w Katowicach, reprezentacje nadleśnictw oraz przede wszystkim 76 ślubujących pracowników LP wraz z osobami towarzyszącymi. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnili członkowie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Katowicach.

- Gratuluję wszystkim wstępującym do Służby Leśnej - mówił Damian Sieber. - Czeka was ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję służba. Praca leśnika to nie tylko troska o przyrodę, ale także niełatwa służba wymagająca wielu wyrzeczeń. Wstępując w szeregi służby pozostańcie wierni dewizie - Bóg, człowiek, przyroda, okazując także szacunek do tradycji i munduru. Na barkach leśników ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Nie tylko związaną z zachowaniem ciągłości lasów, ale również ich kondycją przy zmieniających się warunkach klimatycznych.

Damian Sieber z okazji Dnia Leśnika wszystkim pracownikom katowickiej Dyrekcji LP oraz współpracującym z nimi pracownikami firm leśnych złożył podziękowania oraz życzenia dalszej dobrej pracy na rzecz polskich lasów.

Ślubowanie do Służby Leśnej złożyło 76 pracowników RDLP w Katowicach. Po głównej części uroczystości Marian Pigan, nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, zaprosił do sadzenia pamiątkowych dębów. Na terenie szkółki Królówka  - z udziałem kierownictwa katowickiej Dyrekcji LP  oraz kierowników biura i jednostek tej Dyrekcji - posadzono trzy drzewka. Następnie w ramach narady terenowej dokonano uroczystego otwarcia inwestycji Nadleśnictwa Kobiór związanej z małą retencją nizinną polegającej na odbudowie stawu Piasek Mały oraz  utworzenie obszaru mokradłowego na stawie Piasek Duży oraz budowie punktu czerpania wody.

Fot. J. Derek