Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne żubry z Jankowic wyjechały do Hiszpanii

W późnych godzinach nocnych 22 października 2018 roku 5 żubrów –dwa młode byki oraz trzy krowy w wieku dwóch i trzech lat z hodowli w rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór wyjechały do Hiszpanii.

Przygotowania do transportu trwały kilka tygodni. Najpierw dokonano wyboru odpowiednich osobników, które następnie poddano stosownym badaniom w szczególności pod kątem nosicielstwa prątka gruźlicy bydlęcej. Warunkiem wyjazdu zwierząt było potwierdzenie ich dobrego stanu zdrowotnego.

Oprócz naszych żubrów do Hiszpanii wyjechały również żubry z Niepołomic oraz Bałtowa, łącznie 9 osobników.

To już drugi transport żubrów do Hiszpanii w ostatnim czasie. W grudniu 2017  roku do Hiszpanii wyjechało  8 żubrów w tym trzy krowy z Jankowic. Polskie żubry zostaną umieszczone w ośrodku Finca  La Serreta w prowincji Segovia  gdzie wezmą udział w tworzeniu nowej hodowli.

Przekazanie żubrów do Hiszpanii odbywa się w ramach realizacji projektu ”Kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków funduszu leśnego. Projekt realizowany jest przy wsparciu naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a  jednym z głównych jego celów jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra.