Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel żubr” - 150 lat pszczyńskiego żubra.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel żubr” - 150 lat pszczyńskiego żubra.”

 

UWAGA! Do 26 października 2015 przedłużony został okres na składanie prac

 

Regulamin

Organizatorzy:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna

32 210 24 98 lub 517 067 500

www.popp.powiat.pszczyna.pl

PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

ul. Katowicka 141                                                    

43-211 Piasek

http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl/

 

Cele Konkursu:

- udział w obchodach 150-lecia żubra na ziemiach pszczyńskich,

- poznanie historii żubrów pszczyńskich,

- przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki żubra, środowiska w którym żyje jako gatunek podlegający ochronie całkowitej,

- zwrócenie uwagi, docenienie bogactwa naszej pszczyńskiej przyrody,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej przyrodą środowiska lokalnego,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- promowanie twórczości uczniów, wymiana doświadczeń artystycznych uczniów z różnych szkół i środowisk.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych województwa śląskiego.

 

Warunki Konkursu:

Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej prezentującej sylwetkę żubra żyjącego w lasach pszczyńskich, zwrócenie uwagi na otoczenie w którym żyje, przyrodę.

Format pracy: A4 lub A3

Technika: płaska – rysunek, malarstwo, grafika, płaskorzeźba.

Prace nadesłane na Konkurs muszą na odwrocie zawierać czytelnie napisane informacje:

- imię, nazwisko i wiek autora,

- adres szkoły, instytucji ewentualnie adres zamieszkania,

- numer telefonu kontaktowego,

- imię i nazwisko opiekuna.

Opis powinien być trwale dołączony do pracy.

Nadsyłane na Konkurs prace powinny być wykonane indywidualnie, w dowolnie wybranej technice, nie powinny być odtwarzaniem wzorów i pomysłów już istniejących.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

Terminy:

Prace należy składać do 16 października  2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Kobiór  lub przesłać pocztą na adres nadleśnictwa ( prace złożone lub nadesłane po 20 października nie  będą oceniane)

Wyniki zostaną ogłoszone  23 października 2015 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowej  Nadleśnictwa Kobiór http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl/ oraz POPP www.popp.powiat.pszczyna.pl

Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:  trafność tematu pracy, estetyka wykonania, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna), umiejętności plastyczne, oryginalność, pomysłowość. 

Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych:

6 – 9 lat,

10 – 12 lat,

13 -  15 lat,

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

 

Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Nadleśnictwa Kobiór.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!