Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

Ustanowiony w 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Obchodzony 21 marca, co roku pod innym hasłem, uświadamia jak wielkie znaczenie dla przyrody i człowieka mają lasy.

W tym roku konferencje, seminaria, akcje sadzenia drzew oraz inne lokalne inicjatywy organizowane będą pod wspólnym hasłem „Lasy i energia".

Co każdy z nas może zrobić w tym dniu?
- zorganizować lub dołączyć do wydarzenia np.: sadzenia drzew, sympozjum, wystawy, konkursu fotograficznego;
- nakręcić film o pobliskim lesie;
- propagować informacje, logo, banery Międzynarodowego Dnia Lasów;
- włączyć się w dyskusję w mediach społecznościowych.
Więcej na: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Fakty o lasach i energii
Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie.
Drewno może zaspokoić ok. 40 procent światowego zapotrzebowania na energię odnawialną. To więcej niż można uzyskać w elektrowniach słonecznych, wiatrowych czy wodnych.
Około 50 procent światowej produkcji drewna (około 1,86 miliardów metrów sześciennych) jest wykorzystywane jako energia do gotowania, ogrzewania i produkcji energii elektrycznej.
Dla 2,4 miliarda ludzi drewno jest jedynym paliwem, które zapewnia ciepłą wodę, posiłek i zapewnia ciepłe mieszkanie.
Około 883 milionów ludzi w krajach rozwijających się jest zatrudnionych w sektorze produkcji energii z drewna.
Inwestycje w produkcję energii z drewna i zaawansowanych paliw drzewnych mogą zapewnić dochody na finansowanie lepszej gospodarki leśnej, więcej lasów i więcej miejsc pracy.
Więcej inwestycji w innowacje technologiczne i zrównoważona gospodarka leśna są kluczem do zwiększenia roli lasów jako głównego źródła surowca do produkcji energii odnawialnej.