Asset Publisher Asset Publisher

Nabór zewnętrzny - Księgowy/Księgowa - zastępstwo

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOBIÓR

W SPRAWIE NABORU NA ZASTĘPSTWO

NA  STANOWISKO KSIĘGOWEGO/KSIĘGOWEJ

(nabór zewnętrzny)

Ogłoszenie wraz załącznikami znajduje się w "Materiałach do pobrania".

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko księgowy/a -umowa na zastępstwo” w terminie ostatecznym do dnia 13 marca 2024 roku do godz. 15 osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kobiór, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (z wyłączeniem poczty elektronicznej) na adres: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne dostarczone/przesłane do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jako ostateczny, nie będą podlegały procedurze naboru.