Asset Publisher Asset Publisher

Nowa wieża w Nadleśnictwie Kobiór

W ramach realizacji programu „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, jako pierwsza w Polsce, została ukończona budowa dostrzegalni w Nadlesnictwie Kobiór.

Beneficjentem programu są Lasy Państwowe, program  dofinansowany jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowa dostrzegalnia znajduje się w leśnictwie Zgoń i zastąpi dotychczas użytkowaną wieżę metalową. Będzie trzecim tego typu obiektem w nadleśnictwie, pozostałe dwie dostrzegalnie są zlokalizowane w leśnictwach Promnice oraz Wyry. Wieża ma 38,5 metra wysokości, a jej szczyt wieńczy kabina. Widoczność z dostrzegalni zależy od pogody, jednak powierzchnia lasów, którą będzie można z niej obserwować to ok. 12 tys. ha lasów Nadleśnictwa Kobiór i ok. 3 tys. ha w Nadleśnictwie Rybnik.

Więcej informacji o programie i budowanej wieży na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz  Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych