Asset Publisher Asset Publisher

Nowy las już rośnie

Mimo kapryśnej aury, na zaplanowanych na wiosnę powierzchniach do odnowienia w Nadleśnictwie Kobiór, rośnie już nowy las. Kwietniowa susza i majowe przymrozki budziły obawy. Po nich przyszły jednak obfite opady, co spowodowało, że sadzonki „wyskoczyły” z przygotowanej gleby. Na początku czerwca można powiedzieć, że sytuacja jest korzystna, choć na miarodajne oceny trzeba poczekać do jesieni.

W 2020 roku zaplanowano odnowienia na ponad 197 hektarach przygotowanych powierzchni. Na terenie Nadleśnictwa Kobiór wiosną obsadzono powierzchnie na prawie 176 ha. Prace odnowieniowe od marca na dobre rozpoczęły się we wszystkich 15 leśnictwach Nadleśnictwa Kobiór. Sadzonki pochodziły z własnego Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka. Nowego lasu przybyło – najwięcej w leśnictwach Radostowice i Promnice (w każdym na powierzchniach ponad 19 ha), najmniejsze powierzchnie odnowieniowe znalazły się w leśnictwach Żwaków (2,82 ha) i Pawłowice (2,05 ha). Ze względu na panujące od kilku lat susze i obniżenie poziomu wód gruntowych, na niektórych powierzchniach leśnictw stosuje się mniej „inwazyjne” metody przygotowania gleby.

Na terenie Nadleśnictwa posadzono w sumie blisko 755 tys. sadzonek sosny zwyczajnej, 230 tys. sadzonek dęba szypułkowego oraz w mniejszych ilościach buka zwyczajnego, olszy czarnej, graba zwyczajnego. W połowie leśnictw na powierzchnie trafił świerk pospolity, do kilku klon jawor, do trzech modrzew europejski. W leśnictwach Mokre i Wola posadzono jodłę pospolitą.

W składach gatunkowych nowego lasu znalazły się także gatunki domieszkowe, które leśnicy sadzą, aby urozmaicić przyszły las ze względu na walory krajobrazowe, ptasie remizy, czy np. pszczoły: lipy, grusze, jabłonie, szakłaki i czereśnie ptasie.

Z opinii leśniczych wynika, że początkowa wiosenna susza i późniejsze przymrozki nieznacznie dotknęły te sadzonki, których liście się już rozwinęły, np. dębu i buka. Są jednak dobrej myśli – jeśli nie będzie żadnych anomalii pogodowych, a sadzonki się ukorzenią, wiosenne efekty odnowień będą zadowalające.

Zakończenie prac odnowieniowych nastąpi jesienią. W planie na 2020 rok mamy jeszcze sadzenie na 21 ha powierzchni odnowieniowych.