Asset Publisher Asset Publisher

Nowy różnorodny las

Ponad 182 hektary powierzchni leśnych Nadleśnictwa Kobiór zostanie w tym roku obsadzonych, głównie sadzonkami sosny, dębu i buka, ale w składzie „nowego lasu” nie zabraknie innych gatunków – m.in. olchy, jawora, lipy i jodły oraz gatunków drzew owocowych – jabłoni i gruszy, które wzbogacą leśny krajobraz i będą w przyszłości doskonałą karmą dla zwierzyny leśnej.

Wiosna to tradycyjnie czas sadzenia lasu i jeśli pogoda pozwoli, to od początku kwietnia na 175 hektarach powierzchni odnowieniowych w każdym z leśnictw Nadleśnictwa posadzonych zostanie: 652 tys. sadzonek sosny, 250 tys. dębu, 57 tys. buka, 31 tys. świerka, 26,5 tys. olchy, 11,4 tys. jodły, 11 tys. jawora, 10 tys. lipy. Jesienią sadzenie lasu obejmie nieco ponad 7 hektarów.

To tylko główne gatunki, które są sadzone zgodnie z wiedzą leśną, przede wszystkim typem siedliska. Z roku na rok zwiększa się udział dębu w odnowieniach. Nadleśnictwo dąży do przebudowy litych sośnin na drzewostany mieszane ze znacznym udziałem gatunków liściastych. Takie lasy będą bardziej stabilne i odporniejsze na klęski, np. huraganowe wiatry, które cyklicznie nawiedzają tereny leśne Nadleśnictwa Kobiór. Tegoroczne nasiona dębu pochodzą z własnych zbiorów z 2020 r., gdy był wysyp żołędzi. Jodła znajdzie dogodne warunki wzrostu na żyznych siedliskach w leśnictwach Mokre i Pawłowice. Coraz mniejsze powierzchnie odnowieniowe zajmuje modrzew, który nie znajduje dogodnych warunków wzrostu na siedliskach wilgotnych, przeważających w Nadleśnictwie.

- Sadzimy także gatunki biocenotyczne - mówi Agnieszka Kropka, starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu w Nadleśnictwie Kobiór. – Pięknie po latach kwitnące jabłonie i grusze tej wiosny będą posadzone na skraju śródleśnych łąk i będą miały nie tylko walory krajobrazowe, ale są także dostarczycielem karmy dla zwierzyny leśnej. Z kolei owoce głogu i jarzębiny są przysmakiem dla ptaków. Natomiast lipy sadzimy w pobliżu zabudowań mieszkalnych - tam, gdzie znajdują się pasieki, aby pszczoły miały swoje pożytki.

Warto dodać, że wszystkie sadzonki pochodzą z Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka z Nadleśnictwa Kobiór. Nowoczesna szkółka kontenerowa produkuje sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, który doskonale sprawdza się również na trudnych, zdegradowanych powierzchniach.

- Dlatego zapotrzebowanie na sadzonki jest ogromne – mówi A. Kropka. – Zgłaszają się do nas osoby prywatne, fundacje i firmy, które np. rekultywują powierzchnie w kierunku leśnym.

Nadleśnictwo Kobiór dostarcza także sadzonki do nadleśnictw: Katowice, Siewierz, Bielsko, Rybnik i Turawa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.