Asset Publisher Asset Publisher

O dziejach Ziemi i historii żubrów w nowo otwartej Szkole Leśnej

Przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kobiór w Jankowicach otwarto budynek edukacyjny z ekspozycją związaną z dziejami Ziemi i historią żubrów.

Odwiedzający to miejsce nie będą zawiedzeni. W „Szkole Leśnej – poznajemy dzieje Ziemi i historię żubra” zobaczą barwne obrazy z bardzo dalekiej, trudno wyobrażalnej przeszłości naszej planety. Na spirali czasu pokazano epoki geologiczne. W gablotach można zobaczyć modele praroślin oraz sylwetki żubrów od czasów prehistorycznych do współczesnych. Dzieje Ziemi zostały skorelowane ze zmieniającym się klimatem i charakterystycznymi dla danej epoki roślinami. Można również prześledzić kształtowanie się lądów na Ziemi przed milionami lat.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz środków własnych Nadleśnictwa Kobiór. Powstanie Szkoły Leśnej było możliwe dzięki współpracy Nadleśnictwa Kobiór – beneficjenta projektu – z miastem Frydlant nad Ostravici, które było w nim partnerem.

Budynek Szkoły znajduje się przy wewnętrznym parkingu Ośrodka. Obok zmodernizowanej ścieżki przyrodniczo-leśnej wokół Zagrody Pokazowej Żubrów, poznawanie prehistorii Ziemi jest kolejną edukacyjną atrakcją tego miejsca. Z pewnością Szkoła będzie wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów, którzy będą chcieli pogłębić wiedzę o najmniej znanych dziejach Ziemi.

W otwarciu Szkoły Leśnej wzięli udział, obok leśników Nadleśnictwa Kobiór, m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, lokalnych samorządów oraz nauczyciele szkół podstawowych.

Fot. J. Derek