Asset Publisher Asset Publisher

Odbudowa Stawu Piasek Mały

Nadleśnictwo Kobiór końcem maja br. ukończyło odbudowę stawu Piasek Mały wraz z budową punktu czerpania wody oraz utworzeniem obszaru mokradłowego.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Prace wykonywano w okresie od 2017 – 2020r i na terenie dawnych stawów pocysterkich.
Ze względu na głębokie pokłady torfu pierwotny plan odbudowy obu stawów został zweryfikowany o ostatecznie odbudowano staw Piasek Mały wzmacniając jego groble i zabezpieczając przez niszczącą działalnością bobrów.
Na grobli środkowej wybudowano punkt czerpania wody dla celów gaśniczych. Ze stawu Piasek Duży wraz z sąsiadującym drzewostanem olchowym utworzono obszar mokradłowy.
Zadanie miało na celu zwiększenie retencji stawu, ochronę pokładów torfu wraz z lokalnymi populacjami roślin i zwierząt z uwzględnieniem wyrównania poziomu wód gruntowych na terenach sąsiednich

Koszt wykonania- 1129,1 tyś zł. Środki finansowe w 82 % pochodziły z dotacji unijnych, pozostałe 18 % to środki własne Lasów Państwowych.
Wykonawca projektu oraz robót budowanych – Melioracje wodne Stanisław Kachel z Rybnika.