Asset Publisher Asset Publisher

Odbudowa stawu Żebrok

Nadleśnictwo Kobiór ukończyło w kwietniu br. odbudowę stawu Żebrok w Studzienicach.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zadanie w okresie od 2019 do 2021 roku wykonała firma p. Stanisława Kachel „Melioracje Wodne” z Rybnika w trybie – zaprojektuj i wybuduj.

Odbudowano pierwotną powierzchnię zbiornika tj. 5 ha uzyskując 41,4 tyś m3 pojemności wodnej przy pełnym zbiorniku.

Staw ma za zadanie przede wszystkim – przeciwdziałać powodzi zwiększając retencję, wyrównać poziom wód gruntowych na terenach przyległych i  poprawić warunki bytowania płazów, ptaków, owadów, gadów i ssaków związanych ze środowiskiem wodno-ziemnym. Dla nich utworzono wyspę z karp drzew oraz 2 wypłaszczenia w stawie jak również wykonano refugium powyżej stawu – zachowując to co w stawie żyło dotychczas. Rośliny chronione – na czas przebudowy - przeniesione zostały do sąsiedniego stawu „Dulniok”. Przeniesiono również z rowów -do stawu skrzek żab i traszek.

Staw od przyszłego roku, po jego całkowitym napełnieniu, pełnić będzie również funkcję przeciwpożarową – zlokalizowany jest na nim punkt czerpania wody dla celów gaśniczych.

Koszt wykonania- 814 tyś zł
Szczegółowy opis można znaleźć w zakładce Projekty i fundusze.