Asset Publisher Asset Publisher

Pierwsze w tym roku narodziny żubra w Zagrodzie Pokazowej!

Stado żubrów w Pokazowej Zagrodzie przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach powiększyło się. 9 września przyszedł tu na świat pierwszy w tym roku cielak.

Po urodzeniu potomstwa i przez pierwsze miesiące jego życia, żubrzyce bardzo troskliwie się nim opiekują. Ponieważ pierwsze kroki cielęcia są nieporadne, matka musi go chronić przed intruzami, którzy mogą naruszyć ich strefę bezpieczeństwa. Tak było również w tym przypadku,  żubrzyca wykazała się prawdziwą matczyną troską. Bowiem początki wychowywania nowonarodzonego potomstwa nie były łatwe.

Początkowo inne żubry były agresywne wobec cielaka i jego matka musiała być bardzo czujna chroniąc kilkudniowe potomstwo. Przez następne dwa tygodnie izolowała się od innych żubrów, opiekując się małym poza stadem. Gdy przychodziła na poranne karmienie zostawiała żubrzątko tylko na chwilę i po pospiesznym posiłku, szybko oddalała się do lasu. Tak działo się codziennie aż do czasu, gdy pozostałe żubry przestały się interesować przychówkiem, a matka uznała, że może wreszcie przyprowadzić je do stada. Od kilku dni potomstwo przebywa już z matką w stadzie i jest w pełni akceptowane przez pozostałe żubry.