Asset Publisher Asset Publisher

Poksiążęcy pamiątkowy głaz trafił na swoje właściwe miejsce

W Lesie Żwakowskim na terenie Leśnictwa Wyry stoi już pamiątkowy głaz, który został przeniesiony przez Nadleśnictwo Kobiór z ulicy Leśników w Kobiórze. Należne miejsce ma też nowy kamień upamiętniający potyczkę leśników we wrześniu 1939 r.

Przypomnijmy, że od 1964 r. przeniesiony głaz z Lasu Żwakowskiego do Kobióra, po skuciu historycznych napisów, upamiętniał potyczkę leśników z oddziałem wojsk hitlerowskich we wrześniu 1939 r. W trakcie porządkowania kwestii lokalizacji kamienia-pomnika i próby odnowienia tablicy z 1964 r. okazało się, że pod nią kryje się słabo widoczny napis z czasów książęcych. Wtedy skojarzono głaz z podstawą, która przez ponad 55 lat stała w Lesie Żwakowskim.

Nadleśnictwo Kobiór podjęło starania, aby odszukać informacje na temat historii obelisku współpracując w tym zakresie m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach (Delegaturą w Bielsku-Białej), Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Urzędem Gminy Kobiór. Jednocześnie Nadleśnictwo zwróciło się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu historii pamiątkowego kamienia. Sprawa poruszyła lokalne grono fascynatów historii. Niektórzy z nich zwracali uwagę,  że kamień prawdopodobnie upamiętnia łowy, na których w 1906 r. książę Jan Henryk XI upolował swojego ostatniego jelenia. Miałoby o tym świadczyć zdjęcie wykonane około 1914 r. przez śląskiego fotografika Maxa Steckla, które znajduje się w zasobach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. To jednak tylko domniemanie, gdyż żadna z wyżej wymienionych instytucji jak na razie nie potwierdziła tego faktu w dostępnych źródłach.

7 czerwca tego roku ponad 7-tonowy głaz został przetransportowany do Lasu Żwakowskiego i postawiony w pierwotnym miejscu posadowienia. Wciąż trwają prace wykończeniowe ulokowania poksiążęcego kamienia poprzez sklejenie go z podstawą specjalistycznymi klejami. Nadal jednak pozostaje niewyjaśniona sprawa słabo widocznego napisu – najpewniejsza jest wyryta data: 23.10.1906. Poszukiwania więc nadal trwają, a Nadleśnictwo Kobiór zwraca się do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu faktów i okoliczności zdarzeń związanych z pamiątkowym kamieniem, o podzielenie się swoją wiedzą – tel. 32 218 8181.

Nadleśnictwo Kobiór informuje jednocześnie, że potyczka leśników z 1939 r. została upamiętniona na nowym głazie w Kobiórze przy ulicy Leśników, a prace zostały tam już ukończone.