Asset Publisher Asset Publisher

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

RDLP Kraków i RDLP Katowice informują o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie PROJEKTU planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 -Stawy w Brzeszczach (PLB120009)

Obszar częściowo znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kobiór. Projekt zawiera: Opis granic obszaru Natura 2000 (załącznik nr 1 do zarządzenia).Mapę obszaru Natura 2000 (załącznik nr 2 do zarządzenia).Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (załącznik nr 3). Lokalizację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000(załącznik nr 4 ).Cele działań ochronnych (załącznik nr 5).Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania(załącznik nr 6).Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych (załącznik nr 7) .Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: Gminy Brzeszcze, dla obszaru gminy Wilamowice, dla Ośrodka Rekreacji i Balneologii w Bojszowach - Jedlinie, w gminie Bojszowy oraz istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Gminy Brzeszcze i miasta Oświęcim,(załącznik nr 8).