Asset Publisher Asset Publisher

Przedświąteczne spotkanie

Narady gospodarcze połączone z przedświątecznym spotkaniem opłatkowym w Nadleśnictwie Kobiór na trwałe wpisały się do firmowego kalendarza i jak co roku są wyczekiwane.

11 grudnia pracownicy Nadleśnictwa Kobiór wzięli udział w naradzie gospodarczej połączonej ze spotkaniem wigilijnym.
Tradycyjnie w spotkaniu brali udział także seniorzy – emerytowani pracownicy Nadleśnictwa z Piotrem Tetlą, który piastował stanowisko Nadleśniczego przez długie lata.
Uroczystą naradę rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór Mirosław Niebrzydowski.
- Dziękuję wszystkim pracownikom za ogromną pracę i trud. Wyniki na koniec roku pokazują, że wasza praca przynosi efekty. Chciałbym także szczególnie powitać naszych seniorów. To dzięki waszej pracy, lasy, w których nam przyszło pracować są w tak doskonałej kondycji – mówił.
Na dowód Zbigniew Ryś zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór przedstawił wyniki uzyskane przez Nadleśnictwo w połowie obowiązywania, najważniejszego dla leśników dokumentu - Planu Urządzenia Lasu.

Po części oficjalnej, proboszcz parafii WNMP w Kobiórze ks. Damian Suszka pobłogosławił opłatki. Po wspólnej modlitwie zgodnie z pięknym polskim zwyczajem wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Wspólne śpiewanie kolędy poprzedziło występ dziecięcego zespołu regionalnego „Kobiórska Czelodka”.  
Jeśli wierzyć powiedzeniu, że „atmosfera przy stole jest przeniesieniem tej z biura” to widać było, że pracownicy Nadleśnictwa Kobiór czują się ze sobą świetnie, a ich relacje są dobre i pozbawione nadmiernego dystansu. Wokół czuć było czar nadchodzących świąt i wzajemną życzliwość.