Asset Publisher Asset Publisher

Śmieci – wciąż problem nr 1

Śmieci w lasach nie ubywa, o czym mogliśmy się przekonać podczas wrześniowej akcji sprzątania użytku ekologicznego „Paprocany” na terenie Nadleśnictwa Kobiór. Tym razem akcja „Sprzątanie świata – Polska” (18-20 września) przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Hasło akcji było niezwykle trafione, gdyż jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej. Pomyślmy, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

Zanim uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ochoczo ruszyli do lasu z workami na śmieci, wysłuchali Kazimierza Mazura, podleśniczego leśnictwa Żwaków, który mówił o walorach przyrodniczych tego leśnego zakątku. Podczas wędrówki leśną ścieżką edukacyjną dr Bożena Zyznawska, nauczycielka biologii z ZS nr 4, opowiadała m.in. o gatunkach fauny i flory charakterystycznych dla użytku, objaśniała również swoim uczniom, jak skomplikowane procesy przyrodnicze toczą się w ekosystemie leśnym.

Łąkowo-wodno-torfowiskowy użytek ekologiczny wraz ze ścieżką edukacyjną znajduje się w całości na terenie Lasów Państwowych, w bezpośrednim sąsiedztwie tyskiej aglomeracji. Dla tych, którzy pragną wytchnienia, jest naturalnym miejscem spacerów i wycieczek. Przekonała się o tym młodzież Zespołu Szkół, gdy spotykała licznie odwiedzających to miejsce mieszkańców miasta. Niestety, trafiała także na porzucone butelki, plastiki i porzucony bezładnie papier. Trafił się nawet element kanapy, a przy ścianie lasu ktoś zadał sobie trud, aby zostawić kilka worków odpadów.

Resort środowiska zapowiedział dotkliwsze niż do tej pory kary za zaśmiecanie naszego otoczenia. Jakie będą tego skutki – zobaczymy, gdyż wiadomo, że mimo zmian w przepisach o gospodarce odpadami, niska wykrywalność oraz niewysokie kary powodują, że lasy są nadal zaśmiecane. W projekcie zmian przepisów proponuje się, by grzywny za zaśmiecanie lasu zostały zwiększone z 500 zł do 5 tys. zł. Projekt zawiera również propozycję wprowadzenia orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów. Resort środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów.

Warto przypomnieć, że Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł.