Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Na terenie Nadleśnictwa Kobiór zinwentaryzowano 17 drzew - pomników przyrody ( stare dęby, lipy, buki i wiąz górski ) oraz 2 głazy narzutowe, oba leżące na terenie rezerwatu „Żubrowisko".