Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

W Nadleśnictwie Kobiór pozyskuje się rocznie około 100 000 m3 drewna, jest to wielkość określona w obowiązującym planie urządzania lasu i umożliwia prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej tj. takiej, która zapewnia zachowanie pełni bogactwa przyrody i jednocześnie umożliwia ludności korzystanie z wszystkich darów jakie daje las.
Taki rozmiar użytkowania zapewnia pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie powiększających zapas drewna pozostającego w lesie.
Drewno pozyskiwane jest zarówno w ramach cięć rębnych jak i przedrębnych.
W cięciach rębnych (na zrębach) wycina się drzewa  dojrzałe do wyrębu, wyprzedzając tym zabiegiem proces  naturalnego starzenia się i zamierania drewostanów.  Część drzew pozostawia się do naturalnego rozpadu, zazwyczaj w formie grup które pozwalają zachować właściwy mikroklimat, są miejscem schronienia, życia i rozrodu wielu roślin i zwierząt.

Drzewostan rębny. Fot. Zbigniew Ryś
Natomiast zadaniem cięć przedrębnych jest polepszenie stanu sanitarnego lasu i jakości  drzewostanów poprzez usuwanie drzew chorych, obumierających, stanowiących zagrożenie i konkurencję dla drzew zdrowych.
Część surowca pochodzi również z cięć wymuszonych klęskami naturalnymi, takimi jak wywały spowodowane silnymi wiatrami, opadami śniegu czy zamieraniem po gradobiciach.
Drewno pozyskuje się coraz częściej maszynami typu harvester (wycinka, okrzesywanie i przeżynka) i forwarder (załadunek i zrywka surowca do dróg wywozowych) zapewniającymi operatorom komfort pracy, a środowisku naturalnemu jego maksymalne poszanowanie.
Nadleśnictwo Kobiór pozyskuje głównie drewno sosny i innych gatunków iglastych, niemały udział stanowi także surowiec brzozowy, dębowy i bukowy.
Większość pozyskanego drewna trafia do tartaków, fabryk, zakładów stolarskich zajmujących się dalszym jego przetwórstwem. Znaczna część surowca (ok. 17 tyś m3) przeznaczana jest jednakże do sprzedaży detalicznej, głównie jako drewno opałowe na zaspokojenie potrzeb miejscowej ludności.


Leśnicy Nadleśnictwa Kobiór zapraszają również na letnie i jesienne zbiory owoców runa leśnego, pośród których przodują maliny, jagody, jeżyny i oczywiście grzyby.