Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 15 typów siedliskowych lasu, należących do siedlisk nizinnych i wyżynnych. Lasy mieszane i lasy zajmują łącznie 62% powierzchni leśnej (w tym 76,6 % stanowią siedliska wilgotne i bagienne). Bory mieszane zajmują powierzchnię 6245,30 ha, co stanowi 31,7% powierzchni leśnej. Siedliska wyżynne  stanowią 4,2% powierzchnie leśnej.

Udział siedlisk lasowych i borów w powierzchni leśnej Nadleśnictwa

 Procentowy udział powierzchniowy gatunków w Nadleśnictwie Kobiór:

61,1 % – Sosna (So)
12,7 % –  Dąb (Db)
7,7 % – Brzoza (Brz)
6,1 % – Olcha (Ol)
4,1 % – Buk (Bk)
4,1 % – Modrzew (Md)
1,6 % – Świerk (Św)
2,6%  - pozostałe gatunki

Średni wiek - 65 lat
Średnia zasobność - 247 m3 /ha powierzchni zalesionej
Przyrost bieżący roczny - 6,0 m3 /ha powierzchni zalesionej/rok