Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
+48 32 218 81 81

ul. Katowicka 141
43-211 Piasek


NIP:6460326829

 

Numer rachunku bankowego:

BNP PARIBAS BANK POLSKI S.A.
NR. KONTA:  11 2030 0045 1110 0000 0041 9820

Nadleśniczy
Marian Pigan
+48 32 218 81 81
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Ryś
+48 32 218 81 81 wewn.*311
Główny Księgowy
Justyna Nowak
+48 32 218 81 81 wewn. *611

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Lysko
specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *339, kom. 536-522-232
Jadwiga Długajczyk
starszy specjalista SL ds. ochrony p.pożarowej; ochrona lasu, łowiectwo
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *331, kom. 606-431-275
Karolina Góra
referent
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *333, kom. 575 448 656
Agnieszka Kropka
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *336, kom. 882-606-499
stan posiadania i szkódy górnicze
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *338

Dział Finansowo - Księgowy

Karolina Białoń
specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *617
Ewelina Błąkała
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *612
Magdalena Strzoda
księgowa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *615
Agnieszka Mańka
księgowa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *616

Dział Administracji

Beata Albertusiak
sekretarz
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *671, kom. 606-476-716
Dominika Birska
specjalista ds. administracyjno-pracowniczych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *100
Karolina Szromek
starszy referent ds. adm.
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *672
Andrzej Janosz
referent ds. administracji
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *673

Inżynierowie Nadzoru

Dorota Seifert
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *211, kom. 602-327-869
Marek Białoń
p.o. Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *212, kom. 606-665-134

Straż Leśna

Waldemar Partyka
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *222
Krzysztof Szczypiński
starszy strażnik leśny
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *221

Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej

ul. Żubrów 151
43-215 Jankowice
Tel.: 32 2115406, tel. kom. (+48) 539-987-171 lub biuro nadleśnictwa
Elżbieta Wójtowicz
Kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: +48 32 211 54 06, kom. 539-987-171
Jacek Derek
specjalista ds. mediów i edukacji
Tel.: tel. kom. 601-995-437

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Jerzy Kasprzyk
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: kom. (+48) 606-887-813
Adam Albertusiak
Leśniczy ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 32 218 81 81, kom. 727 727 888

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

Dyżurny PAD
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *444