Galeria zdjęć

GALERIA ZDJĘĆ - OŚRODEK HODOWLI ŻUBRÓW I EDUKACJI LEŚNEJ W JANKOWICACH

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.