Wydawca treści Wydawca treści

150 lat Żubrów Pszczyńskich

Umowa Dotacji  Nr. 315/2015/31/EE/ee/D z dnia 20.08.2015 roku.

Beneficjent: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

Tytuł zadania: „150 lat Żubrów Pszczyńskich"

Czas realizacji: 30.04.2015r. – 30.10.2015r.

Kwota  dotacji:   49 677,00 zł                              

Efekt ekologiczny:  Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego                       

Efekt rzeczowy:
- zakup 200 szt. nagród
- wykonanie 22 szt. tablic
- druk 2 000 egz. katalogu „Historia Żubrów Pszczyńskich"
- druk plakatu (30 szt.) i katalogu (500 szt.) na wystawę poplenerową,
- druk 2 000 egz. bajki „Żubr"
- druk 2 000 egz.broszury edukacyjno-informacyjnej,
- Przeprowadzenie konkursu na plakat jubileuszowy wraz z wystawą pokonkursową: druk 30 egz. plakatu wystawy pokonkursowej, druk 200 egz. plakatu zwycięskiego, druk i oprawa 25 plakatów na wystawę pokonkursową, druk 200 egz. katalogu.