Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodnicza „Dolina Baby Jagi”


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków własnych Nadleśnictwa Kobiór.

Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą w Piasku wraz z partnerem po stronie czeskiej miastem Frydlant nad Ostravici od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pod nazwą: „Ścieżka przyrodnicza „Dolina Baby Jagi”. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy między regionami polsko-czeskiej granicy, polepszenie warunków ruchu turystycznego na terenie przygranicznym, a także innych gałęzi bezpośrednio nawiązujących do ruchu turystycznego.

Cele szczegółowe projektu:

-udostępnienie walorów przyrodniczych rezerwatu poprzez zaprezentowanie ich na tablicach edukacyjnych,

- stworzenie miejsca do realizacji zajęć edukacyjnych i innych form aktywności dla młodzieży szkolnej,

- promocja pogranicza czesko-polskiego, regionu bogatego zarówno przyrodniczo, ale również historycznie i kulturowo,

- uaktywnienie ludzi starszych poprzez stworzenie obiektu edukacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie różnorodnych aktywności,

-wspieranie oraz rozwijanie wzajemnej współpracy z partnerem czeskim poprzez działania okołoprojektowe na obszarze pogranicza.

 

Partnerzy projektu:

Beneficjent:

PGL LP Nadleśnictwo Kobiór ul. Katowicka 43-211 Piasek

Partner projektu: Miasto Frydlant nad Ostravici, ul. Namesti 3, 73-911 Frydlant nad Ostravici.

 

Opis działań w projekcie:

 1. Utworzenie ścieżki przyrodniczej „Dolina Baby Jagi” poprzez wykonanie i montaż 7 tablic edukacyjnych, 4 ławostołów i 2 koszy na śmieci,
 2. Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kobiór do miasta Frydlant nad Ostraivci,
 3. Wycieczka do Pszczyny przedstawicieli czeskiego partnera,
 4. Spotkanie otwierające ścieżkę przyrodniczą,
 5. Leśne spotkanie w Babczynej Dolinie – wycieczka terenowa dla młodzieży w wieku szkolnym,
 6. Warsztaty twórcze dla młodzieży,
 7. Plener malarski dla młodzieży ”Sekretne życie drzew”,
 8. Warsztaty plastyczne dla dzieci „Raj dla płazów”.
 9. Wykonanie materiałów promocyjnych z motywem ścieżki  i logotypami projektowymi:
  - roll-up :1 sztuka,
  - kubki ceramiczne: 100 sztuk,
  - torby bawełniane: 300 sztuk,
  - koszulki bawełniane: 300 sztuk,

- zakładki papierowe dwustronne: 1000 sztuk,
- folder informacyjny: 500 sztuk.

 

Wartość projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 23 992,10 euro

Dofinansowanie z EFRR: 20 393,28 euro

Środki własne Nadleśnictwa Kobiór: 3 598,82 euro.
 


 
Opis działań w projekcie: Ścieżka przyrodnicza „Dolina Baby Jagi”:

1. Wycieczka do Pszczyny przedstawicieli czeskiego partnera;

W dniu 6 października br. przedstawiciele czeskiego partnera byli gośćminadleśnictwaKobiór. Spotkanie odbyło się na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnejw Jankowicach. W trakcie spotkania omówiono bieżące i planowane działania w projekcie.
W terenie zaprezentowano obiekty edukacyjne jakie posiada nadleśnictwo i omówiono specyfikę działalności edukacyjnej Lasów Państwowych. Spotkanie zakończono wspólnym spacerem po starówce w Pszczynie, prezentacja zabytków miasta oraz parku.

2. Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kobiór do miasta Frydlant nad Ostrawicą;

W dniach 10-11 października przedstawiciele Nadleśnictwa Kobiór gościli na terenie miasta Frydlant na Ostawicą. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Frydlantz Panią Burmistrz oraz pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację projektów transgranicznych. Było ono okazją do zapoznaniaz tematyką zrealizowanychw ostatnich latach oraz będących w trakcie realizacji mikroprojektów.
Kolejne punkty pobytu to:
1.    Miasta Frydlant i prezentacja obiektów historycznych i kulturowych, które zostały zrewitalizowane z funduszy unijnych, jako projekty transgraniczne. Zwiedzanie centrum miasta, Kościół św Bartłomieja, Klasztor Boromeusza wraz z zabytkową kaplicą Jana Nepomucyna.
2.    Zapoznanie się z „Technotrasą” i pobyt w Galerii Artystycznej Emalii i Żeliwa. Galeria prezentuje historię hutnictwa na terenie Miasta Frydlant orazunikatowe prace artystów wykonane w technice emaliowania.
3.    Pobytw Artystycznej Pracowni Emaliarskiej i udział w warsztatach zdobienia emalią. W trakcie pobytu w pracowni uczestnicyzapoznali sięz projektami realizowanymi w ramach współpracy transgranicznej między partnerami polskimi i czeskimi.
4.    Zwiedzanie odlewni żeliwa „Beskyd” na terenie Miasta Frydlant. Podczas pobytu na terenie odlewni polska grupa miała okazję obserwowaćpracę pieca hutniczego oraz produkcję wyrobów żeliwnych,zapoznać się z historią miasta związaną zhutnictwem żelaza.
5.    Pobyt na górze Ondrejnik położonej na wysokości 890 m.npm. W trakcie pobytu nasza grupa miaa okazję zobaczyć zabytkową kamienną kaplicę św. Antoniego, obiekt odrestaurowany z funduszy unijnych w ramach realizacji mikroprojektów. U podnóża góry czescy partnerzy zaprezentowali nam edukacyjną ścieżkę leśną „Vyhlidka”. Ścieżka charakteryzuje się oryginalnymi rozwiązaniami projektowymii bogatą tematyką edukacyjną.
6.    Ostatnim punktem pobytu było spotkanie z przedstawicielami czeskiego partnera
 w trakcie którego szczegółowo została omówionarealizacjanaszych projektów, zaawansowanie prac i harmonogram działań do końca roku 2022.
 
3. Leśne spotkanie w Babczynej Dolinie:

W dniach 25 i 26 października na terenie rezerwatu Babczyna Dolina odbyły sięwycieczki terenowe z przewodnikiem. Uczestnikami wycieczek była młodzież szkolna z terenu powiatu pszczyńskiego i Miasta Tychy. W trakcie pobytu w lesie uczestnicy zapoznali się z historią powstania rezerwatu, poznali walory przyrodnicze terenu oraz tematykę tablic zlokalizowanych na ścieżce przyrodniczej.

4. Warsztaty plastyczne :

W dniach 25 i 26 października odbyły się 3 warsztaty plastyczne związane tematycznie z realizowanym projektem. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkolna ze szkół z terenu powiatu pszczyńskiego i Miasta Tychy. Były to: Warsztaty twórcze dla młodzieży, Plener malarski dla młodzieży „Sekretne życie drzew, Warsztaty plastyczne dla dzieci „Raj dla płazów”.
W trakcie warsztatów wykonywano pracez wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Powstały prace w technice cyjanotypii, monotypii, nadruk z linorytu na torbie bawełnianej oraz praca wielkoformatowa na płótnie. W wykonywanych pracach wykorzystano elementy przyrodnicze Baczynej Doliny, min. paprocie, mchy, skrzypy oraz płazy.

5. Spotkanie otwierające ścieżkę przyrodniczą:

W dniu 28 października odbyło się spotkanie otwierające utworzoną ścieżkę przyrodniczą.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele RDOŚ Katowice, Gminy Suszec i Kobiór, przedstawiciel projektanta, nauczyciele szkoły Podstawowej w Kobiórze wrazz grupą młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania zaprezentowano zrealizowany projekt, omówiono poszczególne działania w projekcie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniemnowo utworzonej ścieżki.

6. Wykonanie materiałów promocyjnych:

W ramach promocji projektu zaprojektowano i wykonano: kubki ceramiczne, torby bawełniane, koszulki bawełniane, zakładki papierowe oraz folder informacyjny o projekcie.

7. Utworzenie ścieżki przyrodniczej „Dolina Baby Jagi”:

Ścieżka przyrodnicza składa się z7 tablic edukacyjnych, 4 ławostołów i 2 koszy na śmieci.
Zlokalizowana jest naobrzeżu rezerwatu, biegnie wzdłuż drogi leśnej stanowiącej jego granicę. Rezerwat położony jest w kompleksie leśnym , w pobliżu miejscowości Kobiór. Dobrze utrzymana sieć dróg leśnych powoduje , że to miejsce jest dostępne dla turystówi okolicznych mieszkańców.
Na ścieżce przyrodniczej zlokalizowano następującetablice edukacyjne:

1. Rezerwat przyrody "Babczyna Dolina"
2. Martwe drewno i jego rola - drugie życie drzewa
3. Torfowisko- Dlaczego tak mokro ?
4. Poznajemy las łęgowy
5. Oddziały leśne - podział powierzchniowy lasu
6. Płazi raj
7. Meandry, starorzecza Korzeńca- zawiłości wodnej drogi

Na tablicach prezentowane są treści edukacyjne związane z charakterystycznymielementami przyrodniczymi jakie możemy spotkać na terenie rezerwatu, w szczególności:
- rola iznaczeniu martwego drewna dla ekosystemu leśnego,
- charakterystyka torfowiska i opischarakterystycznych gatunków runa,
- opis lasu łęgowego wraz z charakterystyką roślin ,
- instrukcja jak nie zabłądzić w lesie i zasady podziału powierzchniowego obszarówleśnych,
- charakterystyka najważniejszych gatunków polskich płazów
- opis doliny rzeki na przykładzie Korzeńca, który stanowi jeden z istotnych elementów rezerwatu „Babczyna Dolina” i stanowi o jego różnorodności przyrodniczej.

 

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu - https://kobior.katowice.lasy.gov.pl/sciezka-przyrodnicza